Menü
Arama

Genel Kurul

Danimarka Türk Diyanet Vakfının en üst karar mercii Vakıf Genel Kurulu'dur. En az iki yılda bir toplanan Genel Kurul vakfın tüzükte belirtilen amaçlara uygun hizmet yürütmesinden ve denetiminden sorumludur. Tüzüğü gereği en az 11 en çok 17 üyeden oluşabilen Kurulun 4 tanesi vakfa bağlı inanç cemiyetleri temsilcileri ve din görevlilerinin oluşturduğu İstişare Kurulu tarafından bir dönemliğine belirlenir. Daimi üyeler ile din hizmeti alanında yetkinliği bulunan veya vakfa hizmet kişilerden oluşmaktadır. Vakıf genel kurulu ayrıca yine her iki sene de bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
 

 • XVII. Genel Kurul, 10 Şubat 2024
 • XVI. Genel Kurul, 02 Eylül 2021
 • XV. Genel Kurul, 06 Nisan 2019
 • XIV. Genel Kurul, 10 Aralık 2017
 • XIII. Genel Kurul, 23 Şubat 2013
 • XII. Genel Kurul, 12 Şubat 2011
 • XI. Genel Kurul, 24 Mayıs 2009
 • X. Genel Kurul, 05 Mayıs 2007
 • IX. Genel Kurul, 29 Nisan 2005
 • VIII. Genel Kurul, 24 Mayıs 2003
 • VII. Genel Kurul,16 Kasım 2000
 • VI. Genel Kurul, 02 Aralık 1998
 • V. Genel Kurul, 06 Nisan 1996
 • IV. Genel Kurul, 24 Nisan 1994
 • III. Genel Kurul, 18 Nisan 1992
 • II. Genel Kurul, 20 Ekim 1989
 • I. Genel Kurul, 22 Mayıs 1987
 • Kuruluş, 15 Mart 1985