Menü
Arama

Genişletilmiş İstişare Kurulu

Din hizmetinin sunulması ve camilerimizin ayakta tutulması adına hizmet alanında bulunan aktörleri bir araya toplayan önemli kurullardan birisi de istişare kuruludur. Vakfın faaliyetlerini değerlendirmek, geniş yelpazede sorunları görüşüp çözüm önerileri sunmak, birlikteliği pekiştirmek adına oluşturulan İstişare Kurulu, Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı yerel dernek temsilcilerinden ve Danimarka Türk Diyanet Vakfına bağlı camilerde görev yapan din görevlilerinden oluşur. 

Her bir yerel dernek yönetim kurulu, Vakıf İstişare Kuruluna ikişer temsilci seçer. Ayrıca İstişare Kurulu, Vakfın Genel Kurulu'na 4 üye seçme hakkına sahiptir.