Menü
Arama

Staj Programı

Öğrencilerin almış oldukları eğitimlerini tamamlamaları için belli konularda staj yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerin yapacakları stajlar almış oldukları eğitimlerin pratik anlamda idrak edilmesini sağladığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle staj programları öğrencilerin gelecekteki mesleklerine doğrudan etki etmesi nedeni ile büyük önem verilmesi gereken bir konudur. Önemli olan öğrencilerin yapacakları stajlarda zaman geçirmek değil zamanı mesleki ve eğitim anlamında verimli geçirmektir.

Bu anlamda Vakfımızda aşağıdaki konularda staj yapabilirsiniz.

  • Din hizmeti (imamlık, müezzinlik, öğreticilik vb.)
  • Sosyal danışmanlık
  • İnsan kaynakları ve iletişim
  • Göç, diaspora, entegrasyon, kimlik vb. politikalar