Menü
Arama

Hvad tror muslimer på? De seks trosartikler

1. Én Gud: Muslimer tror på den éne, unikke, usammenlignelige, barmhjertige Gud; Skaberen over alle, som opretholder og værner om universet. Muslimer foretrækker at bruge det arabiske ord for Gud, "Allah", fordi det ikke har nogen flertals- hunkøns- eller formindskelsesform, der kan forbindes med afgudsdyrkelse (dvs. guder, gudinder eller halvguder).

2. Englene: Muslimer tror, ​​at Allah skabte englene, der hverken har et bestemt køn eller kan begå synder.

3. Profeterne: Muslimer tror på, at Allah sendte Sine budbringere og profeter til alle mennesker, og accepterer trofast de bibelske profeter, som også er nævnt i Koranen, såsom Adam, Ismael, Isak, Moses, David og Jesus (fred være med dem alle). Alle profeterne var mennesker som os, der som udvalgte forbilleder for deres folk ikke begik nogen alvorlig synd. Muslimer accepterer Jesus som en profet, tror på jomfrufødslen og udviser stor respekt for ham. Hans navn (Isa) er nævnt i Koranen næsten hundrede gange.

4. Bøgerne: Det er en af Islams trosartikler at tro på Allahs hellige bøger, både på dem som blev sendt før Koranen og på Koranen som Allahs endelige ord. Koranen blev åbenbaret for den sidste profet Muhammad (fred være med ham) gennem ærkeenglen Gabriel. Den bekræftede og afsluttede alle tidligere åbenbaringer sendt til menneskeheden gennem Allahs budbringere. Koranen er et mirakel på mange måder. Dens fortolkninger er også i høj grad relevante i moderne tid. Desuden er Koranens vers ikke i modstrid med den moderne videnskab.

5. Skæbnen og det guddommelige forsyn: En muslim tror på det guddommelige forsyn, som hænger sammen med Allahs ultimative magt. Dette betyder, at Allah er Alvidende, Almægtig og Allestedsnærværende. Han har viden og magt til at gennemføre Sine planer. Allah forsømmer ikke denne verden. Allah er Den Vise, Retfærdige og Kærlige, og hvad Han end gør, gør Han med visdom, selvom vi undertiden måske ikke fuldt ud forstår den.

6. Opstandelsen på dommedag: Muslimer tror på et evigt liv efter døden. På dommedag vil alle mennesker genopstå i deres oprindelige jordlige form og blive stillet til regnskab for deres forhold til Skaberen og skabelsen i det jordlige liv.

      

Paylaş