Menü
Arama

Hvad er Islam?

Islam er den sidste af de tre abrahamitiske religioner, med jødedommen og kristendommen som dens forgængere. Dermed er det en religion baseret på åbenbaring, der indebærer troen på én Gud og den vejledning, som Gud åbenbarede til profeterne. Islams profeter inkluderer navne som Abraham, Moses, Salomon og Jesus: derfor er islam ikke en ny religion, men den ultimative kulmination og opfyldelse af den samme grundlæggende sandhed, som Gud har åbenbaret gennem alle Sine profeter til enhver nation (Koranen, 3:84).

Omkring år 610 e.Kr. trak en mand ved navn Muhammad sig regelmæssigt tilbage fra bylivets stress og jag og tilbragte sin tid for at reflektere over livets mysterier i hulen Hira i udkanten af den travle handelsby Mekka.

Muhammad var kendt som "den troværdige" blandt sine venner og familie, fordi han altid var oprigtig og ærlig i sin omgang med andre.

Mod slutningen af Ramadan, den niende måned efter månekalenderen, og på natten der kendt som Laylat al-Qadr (skæbnens nat), begyndte Koranen at blive stykvist åbenbaret til Profeten Muhammad (fred være med ham) gennem ærkeenglen Gabriel.

Han fortsatte med at modtage disse åbenbaringer i 23 år.

Versene blev husket udenad og nedskrevet af Profeten Muhammads ledsagere, og tilsammen udgør de bogen, som i dag er kendt som Koranen.

Foruden Koranen har muslimer beretningerne om Profetens liv og praksis (hadith-litteraturen). Den omfatter emner som rituel bøn og afvaskning, udførelse af pilgrimsfærden og mange andre praksisser, som tilsammen udgør den praktiske dimension af troen på én Gud. Haditherne er overleverede og nedskrevne udtalelser og gerninger af Profeten Muhammad, bevidnet af folk i hans tid. Hadith-litteraturen bliver som et mere abstrakt koncept betegnet som Sunnah, hvilket betyder ”(Profetens) sædvane”.

      

Paylaş