Menü
Arama

Hvad er Islams fem søjler?

1. Shahadah (vidnesbyrd): Der er fem søjler i islam, hvoraf den første er troserklæringen, shahadah, en simpel remse, som de troende fremsiger: "Der er ingen anden gud end Allah, og Muhammad er Hans tjener og sendebud." Disse ord skal ytres med oprigtig overbevisning og ikke under tvang. Vidnesbyrdet er udtryk for, at det eneste formål med livet er at tjene og adlyde Gud, og dette opnås ved at følge profeten Muhammads eksempel, budbringeren til hele menneskeheden indtil den sidste dag. Enhver som erklærer shahadah (vidnesbyrd) er muslim, selvom han/hun ikke opfylder de religiøse forpligtelser.

2. Salah (de fem daglige bønner): De daglige bønner udføres fem gange dagligt som en pligt over for Allah. De styrker og forøger troen på Allah og inspirerer mennesket til en højere moral. Salah renser hjertet og forhindrer fristelsen til at begå syndige og onde handlinger. Muslimske mænd opfordres kraftigt til at udføre deres fem daglige bønner i form af fællesbøn i moskeen. Muslimske kvinder kan frit bede, hvor det er mest bekvemt og passende for dem.

3. Sawm (Fasten): Muslimer holder Ramadan, måneden hvor der fastes, ikke kun ved at afstå fra mad, drikke og ægteskabeligt samleje fra daggry til solnedgang, men også fra onde intentioner og lyster. Ramadan hjælper muslimerne med at indarbejde kærlighed, oprigtighed og hengivenhed. Den udvikler en solid social bevidsthed, tålmodighed, uselviskhed og viljestyrke. Det hjælper også de velhavende med at forstå de vanskeligheder, der opleves af de, som lider af sult.

4. Zakah (renselse af ejendom): Tilbedelse i islam er ikke udelukkende begrænset til det åndelige. Der gælder materielle forpligtelser for dem, der har økonomisk råderum. Zakah er den årlige betaling af 2,5% af ens nettoopsparing og forretningsaktiver, som man har haft i et helt år. Den betales som en religiøs forpligtelse og renselse af ens ejendom. Det udregnede beløb betales til direkte de fattigste i samfundet. Muslimer er pålagt at hjælpe de fattige, forældreløse og nødlidende ved som det mindste at give dem penge af en bestemt størrelse for at gøre deres liv lettere i et forsøg på at slippe af med ulighed. Islam tilskynder altid muslimer til at dele deres materielle goder med de mindre bemidlede. Den mindst mulige måde at række hånden ud til dem er ved at give zakah. Derudover bliver muslimer opfordret til at give frivillige almisser, det såkaldte sadaqah.

5. Hajj (pilgrimsrejse til Mekka): Hajj skal udføres en gang i livet, såfremt man økonomisk og fysisk er i stand til det. I de sidste 1400 år er de islamiske principper om ægte broderskab, på tværs af alle alle racer og nationer, blevet set i aktion, mens muslimer årligt samles i forbindelse med pilgrimsrejsen, Hajj, i den hellige by Mekka, hvor "Allahs hus", Ka’bahen ligger.

Hvert år i den sidste måned i den islamiske månekalender går omkring tre millioner muslimer rundt omkring Ka’bahen, som er den eneste pilgrimsdestination og retning for de fem daglige bønner.

Disse er de rituelle forpligtelser inden for islam, som hver især har en indre åndelig indflydelse på de oprigtigt troende: derfor er tro og oprigtighed væsentlige komponenter i disse handlinger. Derudover udfører muslimer personlige bønner kendt som du’a.

       

Paylaş